دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
24 خرداد 1402

برگزاری جلسه همفکری و هماهنگی نخستین همایش فناوری و آموزش علوم پزشکی ایران

24 خرداد 1402

برگزاری جلسه مشورتی مرکز نصر و اساتید حوزه فناوری درباره غربالگری طرح‌های …

24 خرداد 1402

جلسه مشترک نمایندگان عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم …

19 اردیبهشت 1402

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

24 اسفند 1401

برگزاری آخرین جلسه شورای عالی مرکز ملی نصر در سال ۱۴۰۱

8 اسفند 1401

برگزاری جلسه مجازی با مراکز آموزش پزشکی ژاپن و سنگاپور

8 اسفند 1401

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و …

26 بهمن 1401

فراخوان فناوری‌های نوین آموزش و شبیه‌سازها در آموزش علوم پزشکی

24 بهمن 1401

همفکری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی