دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/03/24

جلسه مشترک نمایندگان عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جلسه مشترک نمایندگان عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد آخرین بررسی ها و تاییدات آیین نامه ارتقاء اساتید دانشگاه ها توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی تدوین گردید.

در این جلسه که با حضور آقایان دکتر: جلیل کوهپایه زاده دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، غلامرضا حسن زاده دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، سعید چنگیزی آشتیانی رئیس مرکز امور هیات علمی، احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، فرشید عابدی سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی از طرف نصر و طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقایان دکتر: قمصری ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، زینلی استاد دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر بخشنده استاد گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران برگزار شد.
فایل نهایی آیین نامه ارتقاء برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور که در یک سال گذشته در کارگروه های متعدد دانشگاهی و نخبگانی تحت نظارت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی انجام شده بود به بحث تبادل نظر گذاشته شد.