دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/11/16

فراخوان ملی بررسی دستاوردها و ارزیابی ادغام آموزش با بهداشت و درمان در نظام سلامت کشور

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی فراخوان ملی بررسی دستاوردها و ارزیابی ادغام آموزش با بهداشت و درمان در نظام سلامت کشور را منتشر کرد و از تاریخ 10 بهمن ماه 1401 تا 10 اسفند 1401 طرح‌های رسیده به مرکز بررسی می‌شود. در فراخوان ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت 10 عنوان اعلام شد.

عناوین فراخوان ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت
فراخوان ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت ایران در ده عنوان به شرح زیر است:
• تحکیم و تعمیق طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت
• پیامدها و اثرات علمی، اقتصادی و اجتماعی طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت
• رصد، دیده‌بانی و ارزیابی آموزش علوم پزشکی در نظام ادغام یافته با ارائه خدمات سلامت
• همگرایی علوم در آموزش علوم پزشکی در نظام ادغام یافته با خدمات سلامت
• مدیریت کیفیت آموزش علوم پزشکی در طرح ادغام
• اصول حاکمیتی استاندارد عرصه آموزش و پژوهش در تعامل با عرصه بالینی
• مرجعیت علمی و آینده نگاری
• پاسخگویی اجتماعی
• تاثیر ادغام بر اشتغال‎زایی هدفمند
• پویایی نظام آموزش در طرح ادغام
پژوهشگرانی که مایلند در این فراخوان‌ شرکت کنند می‌توانند پروپوزال‌های مرتبط با موضوع ادغام را در کمیته ادغام سامانه مدیریت پژوهش مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس http://rms.nasrme.ac.ir ثبت کنند.