دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

کمیته کلان مناطق آمایشی

کارشناس کمیته
سرکار خانم رویا صادق زارعی
تلفن: 75484410-021

کمیته کلان مناطق آمایشی

هدف:
این کمیته در جهت حمایت از طرح های مرتبط با ماموریت های ویژه کلان مناطق امایشی در حوزه آموزش پزشکی تشکیل شده است.
فرایند پذیرش:
در نیمه دوم هر سال از کلان مناطق آمایشی در خواست می شود تا اولویت های پژوهشی مرتبط با ماموریت های ویژه خود را که در حوزه آموزش پزشکی می باشد را به نصر اعلام نمایند، سپس این اولویت ها توسط نصر غربالگری می گردد. اولویت های پزوهشی پذیرفته شده درمرحله غربالگری، در جلسه ای با حضور نمایندگان و هماهنگ کنندگان هر کلان منطقع مورد بررسی قرار می گیرد و هر اولویت توسط افراد شرکت کننده در هر جلسه امتیاز دهی می شود. پس از اتمام جلسه، امتیازات توسط نصر محاسبه و اولویت هایی که بیشتری امتیاز را کسب کرده اند به همراه بودجه اختصاص یافته به هر کلان منطقه، به کلان منطقه اعلام می گردد. هر کلان منطقه موظف است تا در تاریخ مقرر شده توسط نصرريال پروپوزال ها اولویت های مصوب شده توسط نصر را در سامانه نصر بارگذاری نماید.
فرمت پروپوزال: در این کمیته پروپوزال کامل مورد پذیرش قرار می گیرد که این فرمت بر روی سامانه نصر در دسترس مجریان گرامی قرار دارد.
تاریخ فراخوان:
این کمیته در نیمه دوم هر سال باز می گردد و زمان ان متعاقیا به کلان مناطق اطلاع رسانی می گردد.
روند داوری:
در این کمیته دو داوری علمی بر روی طرح انجام می گردد و در صورت پذیرش طرح در مرحله داوری علمی، طرح در کمیته داوری هزینه مورد داوری قرار می گیرد و سپس نتیجه به مجری اعلام می گردد. تصویب طرح:
پس از دریافت نتیجه داوری هزینه، طرح ها توسط سرپرست معاونت پژوهشی در شورای مدیران نصر ارائه می گردد و طرح های مورد تایید مصوب می گردد.
نهایی سازی:
پس از تصویب طرح، طرح به مرحله نهایی سازی ارسال می گردد و در این مرحله مجری طرح اصلاحات لازم را در طرح اعمال می نماید.
عقد قرارداد:
پس از اتمام مرحله نهایی سازی، قرار داد طرح توسط واحد پژوهشی اماده و به ادرس ایمیل مجری ارسال می گردد. قرارداد ارسال شده توسط مجری طرح پرینت گرفته می شود و پس از امضا از طریق پست به مرکز ملی تحقیقات راهبردی ارسال می گردد.پس از دریافت قرارداد، قرارداد به امضای ریاست محترم مرکز رسیده و سپس طرح وارد فرایند اجرا می گردد.
پرداخت طرح ها:
پس از عقد قرارداد با مجری طرح، پرداخت مرحله اول طرح ( پیش پرداخت) توسط واحد پژوهشی اماده و به واحد مالی ارسال می گردد. مبالغ بعدی مبتنی بر درصد پیشرفت طرح که توسط ناظر طرح تعیین می گردد، محاسبه و واریز می گردد. قابل ذکر است که از کلیه مراحل پرداخت 5% مالیات و 10% سپرده کسر می گردد. کلیه مراحل پرداخت و مبالغ واریز شده از طریق پیامک و ایمیل به مجری طرح اطلاع رسانی می گردد.
اتمام طرح:
در صورت ارائه گزارش نهایی توسط مجری طرح، مطابق مصوبه شورای مدیران نصر، ایشان به مدت 18 ماه جهت ارسال تعهدات خود و خاتمه طرح مهلت دارند. پس از ارسال تعهدات و تایید انها توسط معاونت پژوهشی نصر، مبلغ حسن تضمین انجام کار به حساب مجری طرح واریز و طرح خاتمه می یابد.
گواهی اجرای طرح:
پس از خاتمه طرح، گواهی اجرای طرح برای مجری و همکاران طرح صادر و ایمیل می گردد.