دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

گرنت های اعطایی نصر به تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال 1395 تا سال 1401

اعطای گرنت (بودجه) توسط این مرکز در قالب فراخوان و گرنتهای حمایتی در حوزه آموزش است. به طوری که تاکنون این مرکز بارها فراخوان در کمیته های موضوعی خود برگزار کرده است که کمیته ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، برنامه ریزی درسی، آموزش مجازی، روش تدریس و روانشناسی شناختی را شامل میشود.

جهت مشاهده گرنت های اعطایی به تفکیک دانشگاه ها ، بر روی استان مورد نظر کلیک نمایید

get

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای رسالت خود در زمینه سـیاستگذاری، برنامه‌ريـزي، تـدوین، تصویب و دیده بانـی تحـقیقات راهبردی آموزش عالي سلامت سامانه‌های مختلفی را با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحقیق، توسعه و مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی تهیه کرده است.

امروزه استناد به شواهد، پارادایم اصلی سیاست گذاری سلامت را تشکیل می دهد. در این راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام به تولید و انتشار محصولات دانشی تحت عنوان محصولات واحد های تخصصی نصر نموده است.

امروزه استناد به شواهد، پارادایم اصلی سیاست گذاری سلامت را تشکیل می دهد. در این راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام به تولید و انتشار محصولات دانشی در بخش مقالات منتج از طرح ها ی تحقیقاتی نصر نموده است.

در این قسمت استفاده از رسانه‌های مختلف مانند متن، طراحی، گرافیک، عکس، صدا، ویدئو و... در کنار یکدیگر جهت جهت ایجاد بستر مناسب برای تحقیق، توسعه و مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی در اختیار علاقه مندان قرار میگرد

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای رسالت خود در زمینه حمایت از پژوهش های آموزش پزشکی و نشر نتایج این پژوهش ها اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه های مهم نظام سلامت نموده است. این کارگاه‌ها با هدف ارتقاء و توانمندسازی اعضای محترم دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران که در سطوح نظام سلامت مشغول به خدمت هستند تهیه شده است.