دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

برنامه رتبه بندی جامع دانشگاه های علوم پزشکی ایران (رجا)

مسئول دبیرخانه
دکتر سارا شهبازی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تلفن: 09132847798
تلفن: 75484403-021
ایمیل: sara.shahbazi@yahoo.com

برنامه رتبه بندی جامع دانشگاه های علوم پزشکی ایران (رجا)

امروزه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در راستای واقعیتی است که همه چیز به صورت مقایسه ای و رتبه‌بندی تنظیم شده تا فرایند انتخاب آسان‌تر شود. فرایند رتبه‌بندی از سطح کلان سازمان‌ها و کشورها به‌مراتب فراتر رفته است به‌گونه‌ای که در مؤسّسه‌های کوچک مانند مدارس، بیمارستان‌ها و به خصوص دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دانشگاه‌ها از جمله سازمان‌های نظام مند، چندبعدی و پیچیده هستند که رتبه‌بندی آنها با توجه به عملکردهای متفاوت کار بسیار دشواری است. دانشگاه‌ها نهادهایی هستند که زمینه‌های تحقق سیاست‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کنند. تربیت نیروی انسانی متخصّص، آموزش شهروندان فرهیخته، تولید دانش و دانش‌پژوهی، کمک به رفاه اقتصادی، پرورش نسل جدید و پیشگام در زمینه علوم و فنون، خدمات اجتماعی به مردم و جامعه، ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر، توسعه‌ و انتشار یافته‌های علمی برای دستیابی به توسعه پایدار از کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
در عصر حاضر، دانشگاه‌ها با چالش‌های جدّی روبرو هستند. توسعه روزافزون مراکز آموزش عالی، تقاضای بی‌سابقه برای آموزش عالی، دوره‌های آموزش مجازی، بین‌المللی‌شدن آموزش عالی، توسعۀ مبتنی بر دانش، دستیابی به منابع بیشتر، جذب سرمایه‌های فکری بهتر و ارتقای جایگاه، منجر به تحول اساسی در ساختار و محتوای دانشگاه‌ها شده و نقش اولیۀ آنها برای تولید و انتقال دانش به رهبری کلیه جریان‌های دانش در بستر اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی به منظور دستیابی به هدف‌های خود، با محیطی پیچیده و چندوجهی مواجه هستند. دانشگاه‌ها همواره با محیط رقابتی شدید و چالشی در سطح ملی و بین المللی روبرو هستند. تعیین و ارزیابی نحوۀ عملکرد دانشگاه‌ها از جمله مباحث اساسی است که مورد توجه محققان بوده است. دانشگاه‌ها همواره به دنبال دستیابی به جایگاه بالاتر هستند. احراز رتبه‌های بهتر، با پذیرش دانشجویان با توانایی بالاتر و در نتیجه بهبود کیفیت ورودی دانشگاه رابطه مستقیم دارد.
رتبه‌بندی به‌معنای شناخت جایگاه یک مؤسّسه در مقایسه با سایر مؤسّسه‌ها بر پایه اندازه‌گیری ترکیبی از معیارها و شاخص‌هاست که در نهایت فهرستی از اسامی دانشگاه‌ها و مؤسّسات به‌صورت رتبه‌بندی‌شده ارائه می‌شود.
اگر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بتواند ارزش‌ها و توانایی‌های هر مؤسّسه را به‌صورتی درست و دقیق اندازه‌گیری کند، کاربردهای فراوانی خواهد داشت. نتایج رتبه‌بندی‌ها، مهم‌ترین نقاط ضعف و قوّت دانشگاه‌ها را شناسایی و مسیر توسعه و پیشرفت آنها را مشخّص خواهد کرد و در انتخاب محل تحصیل یا کار متناسب با علایق، به دانشجویان و اعضای هیئت علمی کمک می‌کند. مؤسّسه‌های خصوصی یا دولتی می‌توانند آسان‌تر دانشگاه‌هایی را انتخاب کنند که نیازها و مشکلات آنها را بهتر مرتفع سازند. همچنین در برنامه‌ریزی هرچه بهتر در دانشگاه‌ها متناسب با نیازهای جامعه و تخصیص منابع، مفید واقع خواهد شد. این کاربردها تنها در صورتی عملی خواهد شد که سیستم رتبه‌بندی بتواند با استفاده از مجموعه‌ای کامل و دقیق از معیارهای مناسب، توانایی‌های دانشگاه‌ها را در ارتباط با نیازهای جامعه اندازه‌گیری کند؛ وگرنه قدرت رتبه‌بندی در تغییر رفتار و عملکرد دانشگاه‌ها اثرات مخرّبی خواهد داشت.

«اعضای شورای سیاستگذاری»

1. آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد – معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2. آقای دکتر غلامرضا حسن زاده – دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
3. آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده – دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
4. آقای دکتر یونس پناهی - معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت
5. آقای دکتر علی علیزاده – مشاور علمی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
6. خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمرد - رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
7. خانم دکتر منیر برادران افتخاری – نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی در برنامه
8. آقای دکتر عباس شیراوژن - معاون محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت
9. آقای اسماعیل عجم - مشاور محترم معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت
10. حجه الاسلام و المسلمین آقای اصغر رکوفیان - نماینده تام الاختیار معاونت دانشجویی و فرهنگی در برنامه
11. آقای دکتر احسان شریفی پور – رئیس محترم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
12. آقای دکتر سلیمان احمدی – معاون محترم پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
13. خانم دکتر سارا شهبازی – مسئول برنامه رتبه بندی جامع دانشگاه های علوم پزشکی ایران

«اعضای کمیته علمی رجا»

1. دبیر شورای عالی برنامه ریزی – جناب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده
2. دبیر شورای گسترش – جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده
3. مسئول محترم دبیرخانه تحول و نوآورانه در آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی_جناب آقای دکتراکبر بلوردی
4. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان_جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی
5. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران_سرکار خانم دکتر رقیه گندمکار
6. مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش _جناب آقای دکتر علیرضا شهریاری
7. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_سرکار خانم دکتر نیکو یمانی
8. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه_جناب آقای دکتر سیاوش وزیری
9. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی _سرکارخانم دکتر نوشین کهن
10. مشاور محترم و دستیار ویژه ی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی_جناب آقای دکتر علی نمکی
11. معاون آموزشی دانشکده پزشکی سیرجان¬_ جناب آقای دکترمحمودرضا مسعودی
12. معاون آموزشی دانشکده پزشکی آبادان_جناب آقای دکتر نبی جمعه زاده
13. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش_جناب آقای دکتر سید امیر موسوی
14. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله_جناب آقای دکتر جمال اخوان مقدم
15. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان_سرکار خانم دکتر فاطمه سادات قریشی
16. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند_جناب آقای دکتر فرشید عابدی
17. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان_جناب آقای دکتر تقی امیریانی
18. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران_ جناب آقای دکتر سید فرشاد علامه
19. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران_ جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
20. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی_ جناب آقای دکتر محمدمهدی صدوقی
21. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران_ سرکار خانم دکتر عالیه زمانی
22. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز_ جناب آقای دکتر غلامرضا فرید اعلائی
23. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان_ جناب آقای دکتر حسین عماد ممتاز
24. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز_ جناب آقای دكتر شهنام عسكرپور
25. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز_ جناب آقای دکتر محسن رازقی
26. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان_ جناب آقای دکتر فضل الله آیت الهی
27. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_ جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی
28. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان_ جناب آقای دکتر محمد خاکساری حداد
29. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد_ جناب آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد
30. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی_آقای دکتر احسان شریفی پور
31. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _آقای دکتر سلیمان احمدی
32. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی _خانم دکتر سارا شهبازی