آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بعد از چهارراه آیت اله هاشمی رفسنجانی، خیابان سعیدی پلاک 65