دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
دبیر کارگروه آینده پژوهی
دکتر مجید حیدری
دکتری سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1397
عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1390
تلفن: 75484414-021

آینده پژوهی
امروزه تغییرات سریع و شتابان در حوزه های مختلف فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و ارزشی آینده نظام های سلامت و کارکردهای آن را با مخاطراتی مواجه ساخته است. آموزش عالی سلامت به عنوان یکی از محوری ترین کارکردها در نظام سلامت کشور همواره متاثر از این تغییر و تحولات بوده به طوری که امروزه در تعامل با سایر حوزه ها با طیف گسترده ای از نیازها و چالش ها مواجه شده است. در گذشته با برنامه ریزی های سنتی می توانستیم بخشی از این تغییرات را مهار نماییم اما در جهان امروزی که اجزای آن از توابع و سیستم های پیچیده تری تبعیت می¬کنند این امر را با دشوارهایی همراه ساخته که نیازمند تفکر و تعقل سیستماتیک، درک بی ثباتی ها و پیش بینی احتمالات پیش رو می باشد. لذا ضرورت آینده اندیشی و آینده پژوهی دراین حوزه بیش از پیش احساس می گردد. آینده پژوهی به عنوان آمیزه¬ای از دانش و هنر همواره با کشف و شناسایی آینده ها، به دنبال شکل بخشیدن به آینده¬ی مطلوب است. پرواضح است که شناخت و معماری آینده حوزه آموزش عالی سلامت کشور وابسته به مولفه های فراوان و اقدامات جسورانه¬ای است که دانش امروز ما را با چشم اندازهای آینده آن پیوند دهد. لذا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای ماموریت های اصلی خود و هدایت پژوهش¬های راهبردی جهت هم راستایی نظام آموزش عالی سلامت با تغییرات آینده اقدام به راه اندازی گروه علمی آینده پژوهی نموده است. به همین منظور این گروه فعالیت های خود را در عرصه های زیر به انجام خواهد رساند:
- نهادینه سازی دانش و مفاهیم آینده پژوهی، توسعه روش شناسی و بکارگیری تکنیک های کاربردی در حوزه آموزش عالی سلامت
- طراحی و راه اندازی نظام پویش محیطی جهت دیده بانی و پایش مداوم تغییرات در نظام آموزش عالی سلامت به منظور شناسایی نیازها و اولویت های پژوهشی آینده
- مطالعه و تحلیل محتواهای آینده در راستای ترسیم تصاویر و سناریوهای آینده (ممکن، محتمل و مطلوب) نظام آموزش عالی سلامت. در همین راستا، روندهای شکل دهنده به آینده، رویداد های شگفتی ساز، علائم و نشانک های ضعیف، چشم اندازه ها، سناریوها، سیاست ها، برنامه و اقدامات کنونی در حوزه آموزش عالی سلامت شناسایی، تحلیل و پردازش خواهند شد.
- شناسایی، راه اندازی و حمایت از شبکه های آینده پژوهی در نظام سلامت و آموزش عالی
- توانمندسازی و توسعه ظرفیت پژوهشگران علاقمند در حوزه آینده پژوهی از طریق وبینارها، کارگاه ها، همایش ها و غیره
- ارائه مشاوره به گروه ها، نهادها و سازمان ها در راستای طراحی و اجرای طرح های آینده پژوهانه
- برگزاری نشست های هم اندیشی با صاحب نظران در خصوص موضوعات و اولویت های مطرح در حوزه آموزش عالی سلامت
- تولید و انتقال محتواهای دانشی و گفتمان سازی علمی آینده پژوهی در حوزه نظام سلامت و آموزش عالی