دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/12/24

برگزاری آخرین جلسه شورای عالی مرکز ملی نصر در سال 1401

آخرین جلسه شورای عالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در سال 1401 روز شانزدهم اسفند با حضور دکتر احسان شریفی‌پور ریاست مرکز، دکتر فرشید عابدی معاونت پژوهشی، دکتر محمدعلی سخاجو معاونت توسعه، دکتر مریم حسینی مدیر پژوهشی، دکتر علی ابرازه مدیر گروه راهبردی مدیریت دانش در آموزش علوم پزشکی و دکتر علیرضا شهریاری دبیر کارگروه مرجعیت علمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در این جلسه دکتر شهریاری در خصوص طرح‌های مرجعیت و تمایز رسالت گزارش کاملی ارائه کرد و در ادامه داوری طرح‌های پژوهشی مرکز نصر در این شورا ارائه و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.
در نهایت با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، آخرین جلسه شواری عالی مرکز نصر در سال جاری به پایان رسید.