دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش
دکتر علیرضا کوهپایی
معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
تلفن: ۲۶۲۹۲۴۵۶-021
ایمیل: nasr@nasrme.ac.ir

کارگروه اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی
این کمیته تخصصی به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی در مراحل مختلف تحقیق (طراحی، اجرا و انتشار نتایج) مطابق با شیوه‌نامه‌ای که در کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش به تصویب رسیده، در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی تشکیل شده است.
وظایف و ماموریت‌ها
- اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و گزارش عملکرد به کارگروه متبوع؛
- پایش وضعیت رعایت استانداردهای اخلاقی در مراحل مختلف پژوهش؛
- ارتقای شفافیت در فعالیت‌های پژوهشی؛
- پیشگیری از تخلفات پژوهشی؛
- اصلاح فرایندهای اداری مرتبط با پژوهش؛
- ارتقای استانداردهای فنی اخلاق در پژوهش؛ و به طور کلی
- بهبود وضعیت اخلاق در پژوهش.
اعضای کارگروه
- دکتر احسان شریفی‌پور: رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی/ رئیس کمیته، عضو اصلی
- دکتر علیرضا کوهپایی: معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی/ دبیر کمیته، عضو اصلی
- دکتر محمد کیاسالار: عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی/ عضو مشاور دائمی، عضو اصلی
- دکتر علیرضا زالی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ پژوهشگر، عضو اصلی
- دکتر سعید عسگری: استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي/ پژوهشگر، عضو اصلی
- دکتر امیرمحسن ضیایی: استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ پژوهشگر، عضو اصلی
- دکتر علی‌رضا اکبرزاده باغبان: استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ متدولوژیست، عضو مشاور دائمی
- دکتر حمید فغفور مغربی: استاد گروه الهیات دانشگاه شهید بهشتی/ روحانی، عضو مشاور دائمی
- دکتر شهریار اسلامی‌تبار: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند/ کارشناس حقوقی، عضو اصلی
- دکتر حمیدرضا نمازی: رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران/ صاحب‌نظر در حوزه اخلاق در پژوهش، عضو اصلی
- مصطفی رحیمی: مسؤول فناوری اطلاعات مرکز، کارشناس مهندسی شبکه‌های کامپیوتری/ نماینده جامعه علمی، عضو اصلی
- مجید آزرمی: مسئول دفتر و دبیرخانه مرکز، کارشناس مدیریت منابع/ کارشناس کمیته، عضو اصلی