دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/03/24

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب شد

دکتر احسان شریفی‌پور، رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی طی حکمی دکتر علیرضا کوهپایی را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی این مرکز منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور، دکتر علیرضا کوهپایی از سوی دکتر شریفی‌پور به سمت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد.
در این حکم بخشی از اهداف مورد انتظار مرکز نصر در حیطه معاونت پژوهشی و زیرمجموعه‌های تعریف شده به شرح زیر آمده است:
- توسعه و به کارگیری جامع و هدفمند پژوهش و فناوری‌های پیشرفته در آموزش پزشکی کشور به منظور ارتقاء و تعالی آموزش پزشکی کشور با توجه به عدالت و ایجاد فرصت و حمایت برای همه صاحبان ایده و برنامه در این حوزه
- نیازسنجی، اولویت‌سنجی و ایجاد نظام پاسخگویی موثر و ارائه شواهد و راهکارهای مستدل و متقن در جهت پیشگیری، رفع چالش‌های جاری و پیش‌روی نظام آموزش پزشکی کشور
- پیگیری تاسیس مرکز نوآوری یا شتاب دهنده مناسب برای حمایت از تولیدات و شرکت‌های دانش بنیان منتخب در حوزه آموزش پزشکی کشور
- پیگیری راه‌اندازی هرچه سریع‌تر مجله مناسب و فاخر در آموزش پزشکی کشور جهت انتشار تولیدات علمی، ایده‌ها، روش‌ها و فناوری‌های منتخب ملی و بین‌المللی و تلاش در جهت ایندکس در پایگاه‌های معتبر علوم پزشکی دنیا