آرشیو اخبار

1400-09-14

وبینار جلسه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز نصر

1400-08-16

دیدار معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز نصر

1400-07-12
...

جلسه مشترک نصر با دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

1400-06-15
...

انتشار نتایج اولین رتبه‌بندی جامع علمی دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

1400-05-24
...

دسترسی به مرزهای علم و دانش، در سایه برنامه ریزی هدفمند و همدلی محققین ایرانی قابل حصول است

1400-05-06
...

کسب جایگاه های شایسته مرجعیت علمی برای دانشمندان ایران شدنی است

1400-04-20
...

تدوین تاریخ شفاهی پروژه مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور

1400-04-06
...

برگزاری کارگاه “نگارش و انتشار کتب مرجع با ناشرین بین المللی”

1400-03-12
...

مرحله دوم فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در راستای نیل به مرجعیت علمی