دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/08/28

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز نصر منصوب شد

دکتر احسان شریفی‌پور، رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی طی حکمی دکتر فرشید عابدی را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی این مرکز منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات و با توجه به تعهد، تخصص و سابقه ارزشمند فعالیت‌های علمی و اجرایی در حیطه آموزش پزشکی، دکتر فرشید عابدی از سوی دکتر شریفی‌پور به سمت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور منصوب شد.
در پی این حکم بخشی از اهداف مورد انتظار مرکز در حیطه معاونت پژوهشی و زیرمجموعه‌های تعریف شده شامل موارد زیر است:
- ایجاد و استمرار ارتباط مناسب با نهادهای تصمیم‌گیر در آموزش عالی سلامت به منظور ارائه شواهد و تحلیل‌های علمی و کاربردی مناسب برای تصمیم‌سازی
- توجه جدی و مستمر به برنامه‌های اصلی و جاری آموزش پزشکی کشور و ارائه برنامه و راهکار مانند تعالی و ارتقای دانشگاه‌ها، نظام‌های ارزشیابی، کوریکولوم‌های آموزشی و ...
- تهیه نظام‌های جامع اطلاعات دانش آموختگان علوم پزشکی کشور و تهیه نقشه‌های پویای ملی و سرزمینی با نگاه به نیازها، چالش‌ها و فرصت‌ها و نحوه توزیع دانش آموختگان در کشور
- پیگیری تاسیس مرکز نوآوری یا شتاب ‎دهنده مناسب برای حمایت از تولیدات و شرکت‌های دانش بنیان منتخب در حوزه آموزش پزشکی کشور