دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/09/23

جلسه مرکز نصر با ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روز 16 آذر مرکز نصر میزبان ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، در این جلسه که با حضور دکتر شریفی‌ پور ریاست مرکز، دکتر عابدی معاونت پژوهشی مرکز و دکتر سید محمد موسوی میرزایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و جمعی از همکاران ایشان برگزار شد، مباحث ارزشمندی درباره تحقیقات راهبردی و فناورانه در حوزه آموزش پزشکی در سطح کشور مطرح گردید و مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همکاری موثری در این زمینه داشته باشد.