دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/12/02

هفتمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی برگزار شد / ارائه گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی دزفول، زابل، توانبخشی، نیشابور

روز بیست و سوم بهمن ماه هفتمین جلسه مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر شهریاری دبیر کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده‌نگاری و همکاران ایشان و مجریان و اساتید و مسئولان کارگروه‌های مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی دزفول، زابل، توانبخشی، نیشابور که به صورت مجازی حضور داشتند، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در این جلسه به ترتیب مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی دزفول، زابل، توانبخشی، نیشابور گزارش نهایی نحوه تدوین برنامه راهبردی مرجعیت علمی در حوزه‌های تمایزیافته و تدوین برنامه عملیاتی و نحوه کاربردی‌ کردن اقداماتی که در راستای پیاده‌سازی این برنامه عملیاتی در سال 1401 انجام دادند را ارائه و چالش‌های پیش آمده را مطرح کردند.