دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/12/03

دهمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی برگزار شد / ارائه گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، کاشان، خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، شیراز

روز دوم اسفند ماه دهمین جلسه مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی با حضور خانم دکتر حسینی مدیریت پژوهشی مرکز، دکتر حیدری هیات علمی مرکز و همکاران ایشان و مجریان و اساتید و مسئولان کارگروه‌های مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، کاشان، خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، شیراز که به صورت مجازی حضور داشتند، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در این جلسه به ترتیب مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، کاشان، خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، شیراز گزارش نهایی نحوه تدوین برنامه راهبردی مرجعیت علمی در حوزه‌های تمایزیافته و تدوین برنامه عملیاتی و نحوه کاربردی‌ کردن اقداماتی که در راستای پیاده‌سازی این برنامه عملیاتی در سال 1401 انجام دادند را ارائه و چالش‌های پیش آمده را مطرح کردند.