دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/11/24

پنجمین جلسه کارگروه مرجعیت علمی برگزار شد / ارائه گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرکرد، یزد، سبزوار و کرمانشاه

روز شانزدهم بهمن ماه پنجمین جلسه مرجعیت علمی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر شهریاری دبیر کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده‌نگاری، اعضای این کارگروه، مجریان و مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرکرد، یزد، سبزوار و کرمانشاه- که به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند- تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، در این جلسه، مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، یزد، شهرکرد و سبزوار گزارش نهایی خود از نحوه تدوین برنامه راهبردی مرجعیت علمی در حوزه‌های تمایزیافته را ارائه کردند و ضمن تشریح اقدامات خود در زمینه تدوین برنامه عملیاتی، نحوه کاربردی‌سازی این اقدامات را در راستای پیاده‌سازی برنامه عملیاتی خود در سال 1401 تبیین کردند.