دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/11/11

سومین جلسه کارگروه مرجعیت علمی برگزار شد / ارائه گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج، اهواز، گراش و تربت حیدریه

روز پنجم بهمن ماه سومین جلسه مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر شهریاری دبیر کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده‌نگاری و همکاران ایشان و مجریان و مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج، تربت حیدریه، اهواز و گراش که به صورت مجازی حضور داشتند، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در ابتدا دکتر شهریاری دبیر کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده نگاری از اساتید و مسئولان بسته مرجعیت خواست فرم نقد و بررسی و تحلیل درخواست‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه مرجعیت را برای مرکز نصر ارسال کنند.
در ادامه به ترتیب مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج، تربت حیدریه، اهواز و گراش گزارش نهایی نحوه تدوین برنامه راهبردی مرجعیت علمی در حوزه‌های تمایزیافته و تدوین برنامه عملیاتی و نحوه کاربردی‌ کردن اقداماتی که در راستای پیاده‌سازی این برنامه عملیاتی در سال 1401 انجام دادند را ارائه کردند.