دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/11/08

برگزاری دومین جلسه کارگروه مرجعیت علمی در علوم پزشکی / ارائه گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان، البرز، بیرجند

دومین جلسه مرجعیت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی در روز دوم بهمن ماه در مرکز نصر برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر عابدی، معاون پژوهشی مرکز نصر و همکاران ایشان، مجریان و مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان، البرز، بیرجند و اساتید و مسئولان کارگروه‌های مرجعیت علمی در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت مجازی حضور داشتند تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، در ابتدای این جلسه، دکتر عابدی، معاون پژوهشی مرکز، درباره پایش و کاربردی‌سازی برنامه‌های مرجعیت علمی توضیحاتی بیان کرد و پس از سخنان ایشان، گزارش مسئولان بسته مرجعیت علمی دانشگاه‌های لرستان، البرز و بیرجند درباره نحوه تدوین برنامه راهبردی مرجعیت علمی در حوزه‌های تمایزیافته و تدوین برنامه عملیاتی ارائه شد و در پایان، نحوه کاربردی‌سازی اقداماتی که در راستای پیاده‌سازی این برنامه عملیاتی در سال 1401 انجام شده بود، تشریح شد.