دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1399/12/02

تمدید فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی

به اطلاع می رساند که فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی از تاریخ 1399/12/02 لغایت 1399/12/15 تمدید گردید و این تاریخ قابل تمدید مجدد نمی باشد.