دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1399/09/02

ایجاد تنوع در مدل‌های پایان‌نامه برای دغدغه‌مند کردن دانشجویان نسبت به مسائل اجتماعی مهم است

دکتر علی اکبر حقدوست معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شیوه‌نامه ایجاد تنوع در مدل‌های پایان‌نامه در دوره دکترای عمومی، دندانپزشکی و داروسازی را ابلاغ نمودند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، تصویب این شیوه نامه را اتفاق خیلی مهم در آموزش علوم پزشکی دانستند که ضمن جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان برای انجام کارهای کم اثر، احتمال تخلف و تقلب در تولید پایان نامه را به صورت ریشه ای می کاهد. ایشان تاکید کرده اند که در این شیوه نامه که بعد از تصویب شورای آموزشی هر دانشگاه متناسب با اولویت های همانجا اجرایی میشود، روال تصویب موضوع پایان نامه و انجام آن زیر نظر استاد راهنما و مشاور مطابق با روال های مرسوم ولی با بوروکراسی کمتر می باشد.
برخی از مصادیق مدل های جدید انجام پایان نامه ها که در این شیوه نامه آمده، شامل موارد زیر است:
1. انجام‌ کارآموزی داوطلبانه و مازاد کوریکولوم آموزشی مصوب و برنامه ریزی شده در یک حیطه‌ی خاص علمی/ مهارتی و یا فعالیت های اجتماعی مرتبط با سلامت به مدت حداقل 6 ماه
2. کارآموزی داوطلبانه و مازاد کوریکولوم آموزشی مصوب و برنامه ریزی شده در محل مطب، درمانگاه و مراکز بهداشتی، درمانی به مدت حداقل 6 ماه
3. کارآموزی در سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، خیریه‌های سلامت و انجمن‌های علمی به مدت حداقل 6 ماه ( بعنوان مثال فعالیت در انجمن صرع، دیابت و ...)
4. تدوین دفترچه و یا کتاب آموزشی و کاربردی ویژه مخاطبین خاص و یا عموم مردم مرتبط با علوم
5. تدوین پورتفولیو الکترونیک و یا تدوین راهنماهای بالینی ساده در سطح دکترای عمومی در قالب سامانه‌ای و یا کاغذی
6. شرکت در دوره پودمانی تعریف شده حضوری و یا مجازی روش مند پژوهش های بالینی، آموزش پزشکی، یا موضوعات مشابه و مرتبط به رشته
7. حضور و ارایه خدمت داوطلبانه به مدت حداقل 6 ماه در مراکز ارایه خدمت به سالمندان و یا بیماران صعب العلاج و یا درمانگاه های پزشکی و دندانپزشکی
8. همکاری در اجرای پایاننامه‌های دوره‌های دکترای تخصصی با تعریف وظیفه و مستند نمودن فعالیت به شکلی که دقیقا سهم و جایگاه کاری دانشجویان عمومی و دکترای تخصصی و مسئولیت و حقوق معنوی ایشان روش باشد
9. فعالیت موثر در شرکت دانش بنیان و یا کارخانه ها و کارگاه های مرتبط حداقل به مدت 3 ماه همراه با کارنامه عملکردی قابل قبول و بیش از حد یک مشاهده گر
اختصاصاً دانشجویان داروسازی می توانند علاوه بر مدل های فوق، به موارد ذیل نیز بپردازند:
1. کاروزی داوطلبانه و مازاد بر کوریکولوم مصوب در داروخانه ها و یا بخش دارویی، مراکز بهداشتی، درمانی و داروخانه های بیمارستانی
2. انجام پروژه‌های مبنی بر پروتوتایپ محصول و تهیه طرح تجاری Business plan
3. شرکت و همکاری موثر و شاخص در مطالعات اقتصاد دارو زیر نظر عضو هیات علمی
4. مطالعات پیگیری و پیامد عوارض جانبی دارو (Post marketing )
همچنین در این شیوه نامه قید شده است که شورای آموزشی هر دانشگاه می تواند موارد مشابه را به لیست فوق اضافه کند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست تا از فرصتی که این شیوه نامه فراهم آورده نهایت استفاده را بکنند و ضمن سر و سامان دادن به وضعیت انجام پایان نامه ها در دوره دکترا عمومی، زمینه کاربردی نمودن نتایج پایان‌نامه ها فراهم کنند.