دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1399/04/11

برگزاری جلسه تحول و نوآوری درآموزش پزشکی با حضور مسئولین بسته های ستادی و دانشگاه های مستقر در کلان منطقه یک

پیرو مصوبه جلسه تحول و نوآوری درآموزش پزشکی ستاد، مقرر شده بود که جلسات تحول در محل مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و با حضور دانشگاه های مستقر در هر کلان منطقه و مسئولین بسته های ستادی صورت پذیرد تا بازخورد از عملکردها به کلان منطقه مربوطه، با دقت و سرعت بهتری صورت گرفته و فضای تبادل نظر بین دانشگاه‌ها و ستاد بیش از پیش فراهم گردد.
لذا، اولین جلسه مشترک ستاد با دانشگاه های مستقر در کلان منطقه یک، در تاریخ 1399/4/10 در محل سالن اجتماعات مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی به صورت مجازی برگزار گردید.
در تقسیم بندی های کلان مناطق کشوری، دانشگاه های مازندران، گیلان، گلستان، بابل، سمنان، شاهرود در کلان منطقه یک وجود دارند. در ابتدای این جلسه، هر یک از مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری آموزش در دانشگاه های مستقر در این کلان منطقه به ارائه گزارش از اقدامات خود پرداختند.
در این جلسه که در حضور معاون محترم آموزشی وزارت، جناب آقای دکتر حقدوست برگزار گردید، ایشان برای هر چه منسجم تر کردن فعالیت ها مطالبی بیان نمودند.
دکتر حقدوست در بخشی از سخنان خود فرمودند:
" بسته های تحول جدا از برنامه روزمره ما نیست، اما اگر بخواهیم این کارها را موازی یکدیگر بدانیم هم به نظر می آید که اشتباه کرده ایم. تحول در آموزش، یعنی خلاقیت و نوآوری در کارهایی که ما روزمره انجام می دهیم. پس باید هم در ستاد و هم درکلان مناطق فعالیت های خود را خلاقانه اصلاح و سپس در قالب تحول بیان کنیم. در حوزه معاونت آموزشی به نظر نمی آید که ما کاری انجام بدهیم که نتوانیم ذیل یکی از این بسته ها بگنجانیم. شاید نیاز باشد تعریف خود را از بسته‌ها عوض یا کامل تر کنیم. مثلا" اگر می گوییم بسته اخلاق: بسته ای است که می خواهد اخلاق را در نظام آموزشی ما نهادینه کند؛ آموزش "مفاهیم اخلاق" یکی از شقوق آن است. اما این بسته بسیار گسترده تر است: اینکه آیا شما در جهت شفاف سازی عمل می کنید؟ اگر بلی، آیا به حقوق شهروندی احترام می گذارید؟ حقوق شهروندی: یعنی نهادینه کردن اخلاقیات. اگر روشن کنید که حق یک دانشجو چیست؟ حق یک کارمند چیست؟ حق یک عضو هیات علمی چیست؟ حق بیمار چیست؟ و سعی کنید این حقوق را نهادینه، استحصال و اجرایی کنید، در راستای بسته اخلاق جلو می روید.
اگر می گویید آموزش پاسخگو، ما اگر دو تعریف را در نظر بگیریم که مثل دو تیغه یک قیچی باید عمل کنند که بدون یک تیغه، عملکرد دیگری از بین خواهد رفت، اینگونه فکر می کنیم که، آیا مفاهیم آموزشی ما در راستای نیاز جامعه است؟ ( که تا بحال عمدتا" این وجه مورد توجه بوده است)؛ حالا باید وجه دوم را مورد توجه قرار دهیم که؛ آیا دانشگاه پاسخگو هست؟ در تعریف دانشگاه‌های نسل جدید و دانشگاه های بدون مرز و ... صحبت از این است که دانشگاه (و نه آموزش) باید پاسخگو باشد. آیا فقر/ فساد/ اعتیاد و ... و دردهایی که در جامعه وجود دارد، برای دانشگاه مهم است؟ وآیا در این راستا کار می کنیم؟ با این دیدگاه اعضاء هیات علمی که در NGO ها کار می کنند، یا این مراکز را تاسیس می کنند و ... فعالیتشان دیده می شود. اگر این مفهوم را بپذیریم و در پایش سالانه افراد لحاظ می کنیم و بعد در آیین نامه های کلان منطقه و همچنین کشور وارد می کنیم.
لذا اگر تعاریف از بسته ها را گسترده تر کنیم، همه فعالیت های ما در ذیل بسته ها قرار می گیرد؛ به بیان دیگر بایستی بسته های تحول را جزئی از کارهای روزمره ببینیم..."
ایشان در خصوص ماموریت های ویژه فرمودند:
" ماموریت های ویژه سطح بندی شده است. گاهی اوقات کاری را درجهت بالندگی دپارتمان/ گروه/ دانشکده/ دانشگاه انجام می دهید؛ گاهی در جهت سرآمدی در کلان منطقه و کشور انجام می دهید؛ و گاهی در سطح یک پیشرو در سطح جهان می خواهید بدرخشید. طبیعی است که در سطح آخر: یعنی راهبری موضوع در سطح جهان، یک کلان منطقه نمی تواند ده ها ماموریت ویژه داشته باشد، شاید نهایتا" به یک ماموریت ویژه برسد. لذا کارهایی که به عنوان ماموریت های ویژه در کلان منطقه انجام می شود با قوت ادامه دهید ولی با نگاه ویژه ای باشد که بتواند جهش‌وار ما را جلو بیاندازد. لذا باید ماموریت های ویژه را به شکلی یکپارچه کنید که بتواند در سطح جهان حرف برای گفتن داشته باشد..."
دکتر حقدوست در ادامه جلسه با نگاه به عناوین مختص ماموریت های ویژه در کلان منطقه یک، رهنمودهایی به مسئولین این کلان منطقه بیان نمودند. ایشان تاکید کردند که:
" نگاه به ماموریت ویژه در کل کلان منطقه باید به صورتی خاص باشد. ماموریت ویژه حتما" باید بین دانشگاهی در یک کلان منطقه دیده شود. گروهی می توانند موفق باشند که افراد کلیدی دانشگاه ها و خارج دانشگاه‌ها در کلان منطقه خود را بهم متصل کنند، در آن صورت زیرساختی ایجاد خواهد شد و قوامی پیدا خواهد کرد که بعدا" می توانید حرف خود را به کل کشور تسری دهید. زمانی این امر محقق خواهد شد که ظرفیت های خرد کلان منطقه را بهم متصل کنید. به بیان دیگر باید نقشه راه داشته باشیم و حتما" همگرایی ایجاد کنیم".
در ادامه جلسه، هر یک از مسولان ستادی بسته های تحول سوالات خود را مطرح و به بیان نظرات خود پیرامون گزارش‌های ارائه شده از سوی کلان منطقه یک پرداختند.
شایان ذکر است مباحث مطرح شده در این جلسه فشرده، که به مدت بیش از سه ساعت طول کشید، در مجموعه مستندات برنامه تحول و نوآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و محفوظ گردیده است.