دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1399/03/24

تعیین مزیت های نسبی دپارتمان ها و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش

کتاب "تعیین مزیت های نسبی دپارتمان ها و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش" بزودی توسط معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر خواهد شد.
تصمیم گیری جهت تمایز رسالت سازمانی و تمرکز فعالیت ها و عملیات آکادمیک یکی از قدم های پایه در مسیر حرکت به سوی مرجعیت علمی محسوب می گردد. این تصمیم گیری مستلزم بررسی نقاط قوت و مزیت های رقابتی سازمان از یک سو و در نظر گرفتن نیاز ها و اولویت های ملی از سوی دیگر می باشد.
در کتاب " تعیین مزیت های نسبی دپارتمان ها و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش" پژوهشگران تلاش نموده اند تا با بررسی های دقیق علم سنجی وضعیت دپارتمان ها و گروه های آموزشی هر دانشگاه را در مقایسه با واحد های متناظر در سایر دانشگاه ها تعیین نمایند. نتایج این کتاب در کنار سایر تحلیل هایی که در " مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی" صورت گرفته است، به سیاستگذاران و مدیران ارشد دانشگاهی کمک می کند تا مسیر درستی را به سمت نیل به مرجعیت علمی انتخاب نمایند.
این مجموعه ارزشمند بزودی بر روی همین سایت در دسترس قرار خواهد گرفت.