دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1398/12/03

دعوت از رابطین راد برای شرکت در جلسه توجیهی

طرح رتبه ‌بندی آموزشی دانشگاه‌ ها و دانشکده ‌های علوم پزشکی (راد) از طریق مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در حال پیاده ‌سازی می‌باشد. در همین راستا چندی پیش، طی نامه‌ ای (500/6041/د مورخ 98/10/14) از همه روسای دانشگاه های علوم پزشکی در خواست شد که نسبت به معرفی رابط دانشگاه / دانشکده خود با ذکر مشخصات کامل به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام نمایند.
اینک که مراحل طراحی سامانه راد به مراحل پایانی خود نزدیک می شود، به‌منظور آشنایی هر چه بیشتر رابطین محترم طرح راد و آموزش کارکرد سامانه راد، جلسه‌ای به صورت ویدئوکنفرانس روز شنبه مورخ 98/12/10 از ساعت 10:00 الی 12:00 برگزار می‌گردد. به همین منظور امروز طی نامه ای ( با شماره 98/0147/ص/100 مورخ 1398/12/03) از معاونین محترم دانشگاه ها / دانشکده ها در خواست شده است تا رابط محترم طرح راد دانشگاه / دانشکده، با‌هماهنگی واحد آمار و فناوری اطلاعات راس ساعت مقرر در این جلسه حضور به ‌هم‌ رسانند.
امیدواریم با برنامه ریزی و هماهنگی منسجم و همیاری تمامی رابطین محترم، روز به روز شاهد اعتلای کیفی حوزه آموزش باشیم.
راهنمای نوشتاری شرکت در ویدئو کنفرانس