دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/12/08

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نوزدهم بهمن ماه تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز نصر، در روز نوزدهم بهمن ماه در جلسه‌ای که با حضور دکتر شریفی‌پور رئیس مرکز ملی و نمایندگان این مرکز با دکتر فرشید رضایی سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت و همکاران ایشان برگزار شد، با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و آموزش ذینفعان در زمینه آموزش سلامت و برنامه های ارزشمندی چون: برنامه پزشک خانواده، تفاهم‌نامه ه‎ای میان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جهت گسترش همکاریها به تفاهم و امضا رسید.