دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/11/24

همفکری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برای تعیین اولویت‌های پژوهشی مشترک در حیطه پزشکی قانونی

روز سه‌شنبه، هجدهم بهمن ماه جلسه‌ای با موضوع «تعیین اولویت‌های پژوهشی در پزشکی قانونی» با حضور ریاست مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، دکتر شریفی‌پور ریاست مرکز نصر در ابتدای این جلسه بیان کرد: «در نتیجه امضای تفاهم‌نامه‌ای که میان مرکز نصر و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی امضا شد، ما موظفیم تمام تلاش خود را در جهت استفاده از راهکارهای مشترک در اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به منظور نیل به کارآمدی موثر در نظام سلامت کشور به کار ببندیم و از هیچ کوششی در این راستا فروگذار نخواهیم کرد. بر همین اساس، سه محور مهم عملیاتی شامل تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه پزشکی قانونی، طراحی سند راهبردی و آموزش و توانمندسازی در این زمینه مورد تاکید بوده و امید است در گام اول با تعیین اولویت‌های پژوهشی مهم برای هر دو مرکز بتوان خدمت موثری به نظام سلامت کشور ارائه کرد.»
دکتر صابری ریاست مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز گفت: «اگر بتوان طرح‌های تحقیقاتی آموزش پزشکی را در حیطه پزشکی قانونی به گونه‌ای سامان داد که به همکاران پزشکی قانونی در راستای کشف حقیقت کمک کند، سازمان استقبال خواهد کرد. در پزشکی قانونی اگر خطایی انجام شود منتج به حکمی خواهد شد که آن هم می‌تواند خطا داشته باشد. بنابراین حساسیت در این حوزه بسیار زیاد است. پژوهش راهبردی و آموزش مبتنی بر این پژوهش می تواند تاحدود زیادی درصد بروز این قبیل خطاها را کاهش دهد.»
در ادامه جلسه، دکتر امام هادی مدیر گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر حسینی مدیر پژوهشی مرکز نصر، دکتر کیاسالار دبیر کمیته اخلاق مرکز و دکتر حیدری عضو هیات علمی این مرکز هرکدام اولویت‌های مهم پژوهشی در این حوزه را به تفکیک نام بردند.
در پایان دکتر شریفی‌پور با توجه به نظرات همکاران به جمع بندی بحث پرداخت و حیطه‌های نیازسنجی، مدلسازی، تکنولوژی‌های آموزشی، ارزیابی اثربخشی آموزش، مطالعات تطبیقی، شناسایی الگوی تثبیت جایگاه پزشکی قانونی در نظام سلامت و توجه به رویکرد بین رشته‌ای در پژوهش‌های پزشکی قانونی را با در نظر گرفتن مباحث اخلاق پزشکی، فقه پزشکی و حقوق پزشکی، قابل تامل دانست و تصمیم‌گیری نهایی برای انتخاب اولویت‌های پژوهشی از میان این فهرست به بحث و تبادل نظر در جلسه آتی موکول شد.