دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/06/23

جلسه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

جلسه پیشنهاد نیازسنجی و پژوهش‌های مشترک مرکز ملی نصر و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با حضور دکتر سخاجو معاونت توسعه مرکز نصر، دکتر حیدرزاده مدیر امور دروس معارف اسلامی، خانم دکتر حسینی سرپرست معاونت پژوهشی و دکتر قدس استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در ابتدا دکتر سخاجو، معاونت توسعه مرکز نصر به ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه نصر و اهداف این مرکز پرداخت و بر اهمیت مشارکت نصر و سایر ارگان‌ها تاکید کرد.
دکتر حیدرزاده با اشاره به این نکته که یکی از وظایف مهم ما توانمندسازی جوانان امروز برای ورود به جامعه است، گفت: آنچه برای توانمند کردن افراد مهم است، تنها تخصص نیست و فرد باید در ارتباط اجتماعی، مدیریت معنویت و سایر ارتباطات بین فردی توانمند شود. هدف گروه معارف این است که دانشجویان را در مهارت‌های اجتماعی، فردی و الهی طوری تربیت کند که در جامعه موفقیت کسب کنند. وی توضیح داد: گروه معارف پروژه‌هایی را در بلندمدت و کوتاه مدت به اجرا رسانده است که در پروژه کوتاه مدت منجر به محصولات ارزشمندی شده است.
در ادامه دکتر قدس تاکید کرد که مهم‎ترین و اصلی‌ترین وظیفه ما تغییر بینش افراد اعم از دانشجویان و اساتید است، زیرا با تغییر بینش امکان ایجاد تغییرات بزرگتر فراهم می‌شود.
خانم دکتر حسینی نیز سه مسیر پژوهشی مرکز نصر شامل مسیر ستادی، فراخوان‌ها و سیاستی را توضیح داده و اذعان داشت: همکاری نهاد و نصر از هر سه مسیر فراهم است و نصر امکان اعلام فراخوان‌هایی همراستا با اولویت‌های پژوهشی نهاد یا پاسخگویی به نیازهای فوری این ارگان را در قالب تدوین خلاصه سیاستی به منظور کمک به سیاستگذاران این حوزه دارد.
در پایان دکتر سخاجو اظهار کرد: نوع نگاه و همفکری در مسئله ارائه دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار مهم است و نیازسنجی بر پژوهش اولویت دارد. او بر اهمیت ایجاد جذابیت برای جذب دانشجویان تاکید کرد.