دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/06/15

اولین جلسه شورای عالی مرکز ملی نصر تشکیل شد

نخستین جلسه شورای عالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به ریاست آقای دکتر شریفی‌پور و اعضای کارگروه‌ها در تاریخ 12 شهریور تشکیل شد.

در این جلسه آقای دکتر شریفی‌پور با تاکید بر اینکه گروه‌های راهبردی جزو ارکان اربعه در مسیر ورود ایده ها، اندیشه های ناب و برنامه های راهبردی مرکز می باشد همچنین وی اظهار داشت: گروه‌های راهبردی باید نقش خود را در تعامل با سه جهت اصلی بیانی، جامعه علمی و آکادمیک کشور شامل اساتید، دانشجویان، محققین، فناوران و صاحبین اندیشه و ایده، دوم ارتباط با مراکز سیاست گذاری سلامت در جنبه های مختلف و در نهایت نگاه کاربردی و مسئولیت محور و پاسخگویی به جامعه در حیطه های مرتبط سلامت داشته باشند.
سپس خانم دکتر حسینی سرپرست معاونت پژوهشی درباره آنچه در این سال‌ها در مرکز نصر انجام شده از جمله انواع گرنت‌ها و کلان پروژه های مرکز به اعضای کارگروه‌ها توضیحات لازم را ارائه کرد. در ادامه آقای دکتر ابرازه مدیر گروه راهبردی مدیریت دانش در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد پژوهش‌ها باید مسئله محور باشد و ضمن شناسایی ذینفعان اصلی لازم است شکاف بین دانش و آنچه مورد نیاز است، کمتر شود.
آقای دکتر عابدی مدیر کارگروه راهبردی مدیریت آمار و اطلاعات آموزش علوم پزشکی نیز خواستار نقش آفرینی هر چه بیشتر مرکز در چارچوب چشم اندازها و ماموریت های تعریف شده در مرکز ایفا نماید و حتی در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری و تکمیل اساس نامه مرکز و تخصیص منابع بر اساس بودجه تفصیلی باشد و اولویت های حوزه آموزش علوم پزشکی کشور با متدولوژی مختص خود پیش برود.
در ادامه آقای دکتر کوهپایی‌ مدیر کارگروه راهبردی نیازسنجی و اولویت‌‎‌های پژوهشی آموزش پزشکی بر چالش مهم تعیین اولویت‌ها تاکید کرد و بیان کرد با شناسایی گروه‌های هدف باید نیازها به دست آید و در این راستا دانشگاه‌ها می‌توانند در تعیین اولویت‌ها تعامل مناسبی داشته باشند. آقای دکتر کوهپایی‌ اظهار کرد: در مرکز نصر باید در گام اول مشخص شود که تحقیق در کجا کاربرد دارد و در گام بعدی در قالب فراخوان و شبکه‌سازی عاملان و افرادی که باید نتایج برایشان ارسال شود، در جریان تحقیق قرار بگیرند. با این کار کاربران به مرکز نزدیکتر شده و همکاری مشترک شکل می‌گیرد.
در نهایت آقای دکتر شریفی‌پور با جمع بندی مباحث مطرح شده در این جلسه، سه راهبرد مهم مرکز را مطرح کرد اولین راهبرد نهادینه و اجرایی کردن پژوهش راهبردی و سوق دادن تصمیم‌ها براساس شواهد و مطالعات معتبر و نیازسنجی دقیق مسائل جاری و راهبردی آینده، دوم تایید بر موضوع فناوری در آموزش علوم پزشکی که در این راستا توجه به گفتمان سازی فناوری در جامعه آکادمیک علوم پزشکی کشور که در همین راستا کمیته فناوری راهبردی مرکز راه اندازی شده و مرکز نوآوری فناورهای آموزش پزشکی کشور در حال راه اندازی فوری می باشد و برگزاری اولین همایش فناوری در آموزش علوم پزشکی کشور در پاییز امسال در دستور کار قرار دارد. و بحث سوم پیگیری جدیدی مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور می باشد. آقای دکتر شریفی‌پور با اشاره به اینکه راه دراز ولی با افق های روشنی ذیل نگاه بلند مقام معظم رهبری برای دستیابی به سرآمدی علمی در جهان داریم و باید شکاف ها ترمیم شود. به عنوان مثال علیرغم تولید بالا و با کیفیت علمی کاربست علم در بسیاری از مباحث در جامعه بر زمین مانده است که در این زمینه استفاده از ظرفیت مهم، مراکز مهم علمی پیشرو در کشور و بین المللی می تواند کمک کننده باشد.