دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/06/15

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز نصر منصوب شد

آقای دکتر احسان شریفی‌پور، رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در حکمی خانم دکتر مریم حسینی ابرده را به عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی» منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و با توجه به تعهد و تخصص و سابقه ارزشمند فعالیت‌های علمی و اجرایی در حیطه آموزش پزشکی کشور خانم دکتر مریم حسینی ابرده، از سوی آقای دکتر شریفی‌پور به عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور منصوب شد.
طی این حکم بخشی از انتظارات مرکز در حیطه معاونت پژوهشی و زیر مجموعه‌های تعریف شده شامل موارد زیر است:
- توسعه و به کارگیری جامع و هدفمند پژوهش و فناوری‌های پیشرفته در آموزش پزشکی کشور در جهت ارتقا و تعالی نظام آموزش پزشکی کشور با توجه به عدالت و ایجاد فرصت و حمایت برای همه صاحبان ایده و برنامه در این حوزه
- نیازسنجی، اولویت سنجی و ایجاد نظام پاسخگویی موثر و ارائه شواهد و راهکارهای مستدل و متقن درجهت پیشگیری و رفع چالش‌های جاری و پیش روی نظام آموزش پزشکی کشور
- بهره‌گیری موثر از ظرفیت اساتید، صاحبنظران و نخبگان آموزش پزشکی کشور و ایجاد شبکه پویا و مفید ارتباطات ملی و فراملی موثر در این زمینه
- پیگیری راه اندازی هرچه سریعتر مجله مناسب و فاخر در آموزش پزشکی جهت انتشار تولیدات علمی، ایده‌ها، روش‌ها و فناوری‌های منتخب ملی و بین المللی و تلاش در جهت ایندکس در پایگاه‌های معتبر علوم پزشکی دنیا
- ارتباط موثر و مستمر با ارکان مدیریتی آموزش پزشکی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور در جهت احصای ایده‌ها، مشکلات و نیازها و ایجاد حمایت لازم