دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/06/15

جلسه شورای پژوهشی در مرکز نصر برگزار شد

چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با حضور آقای دکتر شریفی‌پور ریاست مرکز و دیگر اعضای این شورا هشتم شهریور برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر شریفی‌پور به اتفاق دیگر اعضای شورا به بحث و بررسی و ارائه نظر علمی درباره پژوهش‌های رسیده به مرکز پرداختند. دستور این جلسه ارائه نتیجه داوری‌های طرح‌های سیاستی و ستادی بود که با ارائه خانم دکتر حسینی درباره هرکدام از طرح‌ها و ارائه‌ی توضیحات مختصری در مورد روش پژوهش هر طرح همراه بود. در ادامه اساتید نظرات خود را مطرح کرده و مشخص شد چه طرح‌هایی نیاز به بازنگری، تغییر بودجه و ... دارند.
در مجموع در این جلسه شش طرح ستادی و چهار طرح سیاستی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شورا پس از داوری هزینه طرح‌ها و تصویب در شورای عالی نصر به ارائه دهندگان طرح ابلاغ خواهد شد.
متعاقب این جلسه، جلسه‌ای با حضور کارگروه داوری هزینه نصر برگزار و طرح‌های تایید شده در این شورا توسط این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.