دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/06/08

جلسه بازتعریف الگوی جذب اعضای هیات علمی در مؤسسات آموزش عالی

جلسه بازنگری جذب و ارتقای هیات علمی با حضور اساتید و روسای کلان مناطق روز دوشنبه مصادف با آخرین روز مرداد ماه برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر شریفی پور ریاست مرکز نصر با اشاره به جلسات پیشین که در همین رابطه تشکیل شده بود با اعلام خرسندی از انرژی و ذخیره فکری و معنوی اساتید از آنان خواست با توجه به ارائه مدل نهایی در این جلسه به راحتی آن را به نقد بکشند تا بتوان با حداقل آسیب به روند حرکت دانشگاهها کمک کرد.

ارائه ی مدل پیشنهادی جذب هیات علمی
در ابتدا آقای دکتر عابدی دبیر آیین نامه جذب و ارتقا با اشاره به این نکته که بحث آیین نامه جذب و ارتقا باید هم سو و هم راستا باشد از همکاران خواست تا در این جلسه نقد نهایی نسبت به وضعیت فعلی و همچنین مدلی که امروز ارائه میشود را مدنظر قرار داده و در نهایت با پر کردن پرسشنامه الکترونیک اعلام نظرات نهایی و تجمیعی را انجام دهند. وی با ارائه متنی کامل و جامع از مطالعات و بررسی متون گوناگون در نهایت مدل ارائه شده برای بازنگری جذب هیات علمی را در اختیار همکاران قرار داد. براساس این مدل صلاحیت متقاضیان در دو بازه زمانی قبل از فارغ التحصیلی و پس از آن در زمان ارائه خدمت مورد ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت نمره عالی، بسیار خوب، خوب و متوسط به آنها داده میشود.
یافتن آسیب، اولین قدم در اصلاح آیین نامه جذب
پس از ارائه مدل پیشنهادی از سوی دکتر عابدی، اساتید حاضر در جلسه و همچنین استادانی که به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند به ارائه پیشنهادهای خود پرداختند. در همین راستا آقای دکتر معصومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد باید در پی یافتن آسیب بود و نکته مهم این است که افراد اغلب انگیزهای برای هیات علمی شدن ندارند. در ادامه آقای دکتر علیرضا زراعتچی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با تایید صحبتهای آقای دکتر معصومی گفت: باید دید چه نقصی وجود دارد که آیین نامه باید تغییر کند. مقررات سختگیرانه ای مانند ارائه مقاله و ... برای هیات علمی که فرصتی برای پژوهش ندارد او را از ادامه کار دلسرد میکند. او پیشنهاد کرد که مسیر پایه و بالینی مورد تفکر و بررسی قرار گیرد و اسنادی که برای تغییر آیین نامه تهیه میشود با اسناد بالادستی منافاتی نداشته باشد.
جدا کردن مسیر پایه و بالینی کمک کننده است!
آقای دکتر خواجوی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز بازنگری جذب هیات علمی را حرکتی مثبت و موثر دانست و آن را در تاثیرگذاری هیات علمی مهم توصیف کرد اما در نهایت آسیب اصلی را در تفاوت بخش خصوصی و دولتی او با تاکید بر اینکه باید مسیر پایه و بالینی از هم جدا شوند، یکی از نقایص فرایند جذب را مستندسازی و قضاوت دانست و اظهار کرد به منظور پیشگیری از قضاوتهای سوگیرانه نقش مصاحبه باید جدی گرفته شود.
توجه به آیین نامه رکود همراه جذب مهم است
آقای دکتر وزیری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چند مسئله را گریبانگیر هیات علمی دانست که فرایند جذب را با مشکل مواجه کرده است که از جمله آنها میتوان به نبود رضایت شغلی اشاره کرد. از سوی دیگر افرادی که وارد فرایند جذب دانشگاه میشوند شناخت کافی از حیطه کاری خود نداشته و درجا میزنند و انگیزه و مسئولیت پذیری ندارند. پیشنهاد این است که جذب هیات علمی حداقل 3 ساله باشد تا افراد روشهای تدریس و پژوهش مقدماتی را یاد بگیرند و ارزیابی شوند.
اصلاح جذب هیات علمی با اصلاح آیین نامه فعلی
آقای دکتر فرید اعلایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با ارائه اصلاحاتی براساس آیین نامه موجود، داشتن شیوه نامه اجرایی را مهم خواند. اما آقای دکتر عسکرپور از دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز مشکل را ماندگار نبودن افراد غیربومی در دانشکده های اقماری دانست و گفت مسئله بومی بودن تاثیر زیادی در انتخاب افراد دارد. به این ترتیب آقای دکتر عابدی پیشنهاد کرد که هیات مرکزی جذب در هر رشته 3 نفر را معرفی کند و هیات جذب دانشگاهها خودشان از بین آنها انتخاب نهایی را انجام دهند.
پایش در مقاطع مختلف و بالا بردن دانش هیات علمی
خانم دکتر خواجوی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه روش جذب هیات علمی بدون شک به بازنگری نیاز دارد در ابتدا مشکلات موجود از جمله موانع برای ورود و پایش پس از ورود را برشمرد. او در ادامه گفت: با توجه به ظرفیت آیین نامه فعلی باید تصمیم گیری نهایی انجام شده و معیارها تعریف شود. از یک سو اگر سختگیری زیاد شود شاید افراد نتوانند نمره کسب کنند و از سوی دیگر چالشها در فرایند تعهد حرفه ای باید مشخص شود و پیشنهاد این است که بعد از ورود از هر مسیر سه زمان پایش در نظر گرفته شود که شامل زمان ورود، بعد از یکسال و زمانی که فرد پیمانی میشود، است.
پایش منظم هیات علمی و ارائه فرصت
آقای دکتر شریفی پور با توجه به صحبتها و نقدهای صورت گرفته در مورد مدل ارائه شده در نهایت پیشنهاد کرد هیات جذب سختگیری و سطح نمره را کاهش دهند تا فرد طی 3 سال خود را نشان دهد، اما هیات علمی هر 6 ماه هم پایش شود تا از استانداردهای مدنظر فاصله نگرفته باشد و در نهایت از حقوق و مزایای استادیاری نیز بهره مند باشد و در نهایت جذب قطعی زمانی اتفاق بیفتد که معیارهای لازم را داشته باشد. آقای دکتر معصومی نیز در همین راستا سطوح مختلف پایش را این گونه توصیف کرد که در سطح اول اخلاقیات مدنظر قرار گیرد و در سطح بعدی دانش معلمی و در نهایت پژوهش در نظر گرفته شود.
در پایان جلسه نیز پرسشنامه ای الکترونیک در اختیار اساتید قرار گرفت تا با استفاده از نتایج آن بتوان به مرحله نهایی ارائه مدل نزدیکتر شد.