دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/06/05

هوش مصنوعی در خدمت اجرای برنامه ها و مطالعات مشترک تحقیقاتی

مفاد تفاهم نامه اخیر مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، بر همکاری و استفاده از هوش مصنوعی در اجرای برنامه ها و مطالعات مشترک تحقیقاتی تاکید دارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، در تاریخ 25 مرداد 1401 ، تفاهم نامه‌ای بین دکتر احسان شریفی پور رئیس نصر و دکتر آرش خجسته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند منعقد شد، که در آن بر گسترش فرصت همفکری، تشریک مساعی و همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناورانه و توسعه ای در جهت تقویت و حضور فعال تر در عرصه های ملی و بین المللی تاکید شده است.
طراحی برنامه های عملیاتی و پایدار در آموزش پزشکی لازم است
دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در این جلسه اظهار داشت: باید نگاهی تحولی در آموزش پزشکی داشته باشیم. هوش مصنوعی موضوعی جدید و کمک کننده است. شایسته است با استفاده از شبکه‌ی محققین همکار با مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و بر بستر امکانات و ارتباطاتی که در نصر داریم، برنامه ای عملیاتی و پایدار در آموزش پزشکی کشور و منطقه را طراحی و اجرا کنیم.
دکتر آرش خجسته، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، نیز در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی از اقدامات و اهداف دانشگاه مجازی هوشمند با اشاره بر تاکید مقام معظم رهبری و سخنان مقام عالی وزارت در مورد اهمیت استفاده از هوش‌مصنوعی در علوم پزشکی، ضمن ابراز خرسندی از این همکاری، وجود امکانات انسانی و زیرساختی نصر را در دست‌یابی به این هدف مشترک، کمک کننده توصیف نمودند.