دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/05/23

مدیر گروه راهبردی نیازسنجی و اولویت های پژوهشی آموزش علوم پزشکی منصوب شد

دکتر احسان شریفی‌پور، رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در حکمی دکتر علیرضا کوهپایی را به عنوان "مدیر گروه راهبردی نیازسنجی و اولویت های پژوهشی آموزش علوم پزشکی"، منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، با استناد به اساس‌نامه نصر، گروه‌های راهبردی، کانون‌های فکری و بازوهای تصمیم گیری در حیطه های اصلی آموزش علوم پزشکی در کشور می باشند؛ که در حکم انتصاب از سوی آقای دکتر احسان شریفی پور به آقای دکتر علیرضا کوهپایی به این امر مهم، اشاره شده است.
آقای دکتر احسان شریفی پور همچنین در این حکم، ضمن تاکید بر ارائه برنامه های منسجم و زمان بندی شده از سوی دکتر علیرضا کوهپایی، و تشکیل گروهی متشکل از نخبگان و صاحب‌نظران حیطه مذکور در جهت تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی و پیش‌برد فرآیندهای مرتبط در گروه راهبردی مذکور، وظایفی را به ایشان محول نمودند.
برخی از این وظایف به شرح ذیل است:
1- تهیه و تدوین اولویت های پژوهشی مرتبط در حوزه آموزش علوم پزشکی به منظور ارائه به شورای پژوهشی و عالی
2- ارزیابی علمی، اداری و مالی کلیه طرح های ارسالی به مرکز مرتبط با گروه، و نظارت بر کیفیت انجام طرح های مصوب
3- گزارش مالی و فعالیت های علمی سالانه گروه و ارائه آن به رئیس مرکز به منظور طرح در شورای عالی
4- ارائه پیشنهادات تخصصی به منظور ارتقای تحقیقات راهبردی در آموزش علوم پزشکی مرتبط با گروه راهبردی
برای مطالعه متن کامل حکم، اینجا را کلیک بفرمایید.