دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/04/18

اعضای شورای سیاست گذاری و راهبری هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی منصوب شدند

دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی طی حکمی اعضای شورای سیاست گذاری و راهبری هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی را منصوب کرد.

دکتر باقری فرد نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی طی حکمی دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور، دکتر سید محمد پور حسینی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی، دکتر غلامرضا حسن زاده دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دکتر علی نمکی مشاور و دستیار ویژه وزیر ، دکتر سلیمان احمدی سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، دکتر الهه ملکان راد عضو هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی ایران، دکتر یدالله زارع زاده عضو هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی ایران و دکتر مهدی احمدی نژاد سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان را به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری و راهبری هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی را منصوب کرد.
وی با اشاره به سابقه برگزاری دوره‌های پیشین همایش ملی مرجعیت علمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی ، مدیریت دانشگاه هوشمند ، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.
معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی " مرجعیت علمی در علوم پزشکی: " از تعالی تا بهره وری" توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد .
دکتر باقری فرد با اشاره به وظیفه تدوین سیاست ها و راهبردهای اجرای این حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی و اجرایی همایش توسط اعضای شورای سیاست گذاری و راهبری همایش ، برای آنها توفیق روز افزون را از درگاه ایزد منان مسئلت کرد.