دسترسی سریع به : سامانه کایپر سامانه مرجعیت علمی کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع نشریات علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1401/04/05

جلسه بحث و تبادل نظر تخصصی پیرامون بازنگری آئین نامه جذب و ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برگزار شد

جلسه بحث و تبادل نظر تخصصی پیرامون بازنگری آئین نامه جذب و ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با حضور دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، دکتر احمدی سرپرست معاونت پژوهشی مرکز و معاونین آموزشی 10 کلان منطقه آمایشی از سراسر کشور پنجشنبه دوم تیر ماه برگزار شد.