دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1400/12/03

سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد

دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی حکمی دکتر احسان شریفی‌پور را به عنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب کرد. در این حکم آمده است با توجه به حسن سوابق، تعهد و تجربیات در عرصه پژوهش‌های مرتبط با آموزش علوم پزشکی و به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و با توجه به تایید هیئت امنای مرکز، به عنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب می شوید. شرح حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احسان شریفی پور
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
تحول و نوسازی در نظام آموزش و علمی کشور، یکی از مهمترین وظائف معاونت آموزشی محسوب می گردد. توسعه پژوهش در آموزش عالی و کاربست آن در سیاستگذاری های مرتبط از جمله مباحث مهمی است که در تحولات آموزش عالی و ارتقای این حوزه مطرح است. ارتقای آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور، در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دست پیگیری می باشد. جلب مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، صاحب نظران و نهادهای ذیربط برای توسعه پژوهش های حوزه آموزش علوم پزشکی با هدف تولید شواهد معتبر برای سیاستگذاری های این حوزه از ماموریت های مهمی است که در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی دنبال می‌شود. با توجه به حسن سوابق، تعهد و تجربیات جنابعالی در عرصه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی و به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و با عنایت به تایید هیات امنای مرکز، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب می گردید.
شایسته است ضمن هماهنگی کامل با معاونت آموزشی وزارت متبوع و استفاده از تمام ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی، اساتید، دانشجویان و دستیاران در جهت انجام تحقیقات راهبردی و حل مشکلات نظام سلامت گام بردارید. بدیهی است پیوست عدالت در تمام شئون مرکز می بایست جاری و ساری بوده و این مرکز با سازوکاری چابک و موثر باید در حل معضلات نظام سلامت بازویی پرتوان برای معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.