دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1400/04/20

اطلاعیه نصر در مورد تدوین تاریخ شفاهی پروژه مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) به منظور ایجاد استنادات لازم به عنوان تاریخ شفاهی کلان پروژه "تمهید، راهبری و پایش نیل به مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور" در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، تدوین این تاریخ شفاهی را با همکاری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در دستور کار خود قرار داده است.
این مرکز ضمن تشکراز همه دست اندرکاران اجرای این کلان پروژه مهم، و به منظور حفظ و صیانت و ارج نهادن به تمامی تلاش های ارزشمند و متعهدانه صوت گرفته مسئولین دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی، از ایشان دعوت بعمل آورده است تا با همکاری مدیر محترم روابط عمومی هر دانشگاه، انجام مصاحبه ای با حضور ریاست، معاون آموزشی، معاون تحقیقات و فن آوری و مسئول کلان پروژه مرجعیت علمی آن دانشگاه تهیه و در اختیار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) قرار گیرد.
در این اطلاعیه به منظور همسان سازی نسبی تهیه مستندات تصویری، درخواست شده است تا گفتگوهای صورت گرفته با محوریت سوال های زیر برنامه ریزی گردد:
1- مزیت های نسبی دانشگاه / دانشکده شما در سطح کلان منطقه شامل چه حوزه هایی است؟
2- چه حوزه هایی به عنوان رسالت تمایز یافته آن دانشگاه / دانشکده انتخاب شده است؟
3- برنامه راهبردی دانشگاه / دانشکده شما برای تعالی و رسیدن به مرجعیت علمی چیست؟
مسئولین محترم روابط عمومی دانشگاه ها توجه داشته باشند که این فایل صوتی- تصویری درزمان تقریبی 5 دقیقه تهیه شود. پس از آماده سازی مستند تهیه شده، آن را حداکثر تا تاریخ 1400/05/10 به آدرسinfo@nasrme.ac.ir (حجم فایل کمتر از فایل 300 MB) ایمیل نمایند.