دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

تاثیر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و متاورس بر آینده پزشکی کشور

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در مصاحبه با پایگاه خبری پزشکان و قانون، معتقد است یکی از رسالت‌های هوش مصنوعی این است که براساس دیتاها و نظام بزرگ اطلاعات، برخی پیش‌بینی‌ها را ممکن و تصمیم‌سازی را برای ما فراهم می‌کند: «اگر بخواهم بدون تعارف صحبت کنم، هنوز در نظام آموزشی کشور از هوش مصنوعی به خوبی استفاده نشده است.».
«دکتر احسان شریفی‌پور» تصریح می‌کند: «ما در حال پیگیری هستیم و برنامه های منسجم و البته فراخوان هایی را به زودی اعلام خواهیم کرد تا بتوانیم به صورت جدی و تخصصی روی این مساله، در جهت ارتقاء نظام آموزش پزشکی کشور کار کنیم و تکنولوژی جدید هوش مصنوعی و موارد مرتبط را به صورت جدی و هدفمند در آموزش پزشکی کشور به کار گیریم.».
وی گفت: «وقتی در دنیای علم و فناوری، مفاهیم جدیدی مثل متاورس مطرح شده و حرکت به سمت متاورس متصور است، پزشکی هم مستثنی از آن نخواهد بود و ما هم حتما سعی می‌کنیم با یک حرکت هوشمند، با استفاده از دانشمندان صاحب نظر و مهارتمان در این زمینه، خود را به روز و حتی صاحب سبک نگه داریم تا بتوانیم در عرصه علم و فناوری دنیا دارای جایگاه و حتی گفتمان ساز باشیم.».
مشروح گفت‌وگو با دکتر احسان شریفی‌پور را در لینک مطالعه کنید.