دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

درسگفتاراول: درآمدی بر یک تجربه آموزشی با دانشجویان المپیادی

سخنران: دکتر مجید سروری صوت فیلم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی بیمارستان دکتر شریعتی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد


درسگفتاردوم: درباره مدل فکری مبتنی بر پیچیدگی

سخنران: دکتر مجید سروری صوت فیلم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی بیمارستان دکتر شریعتی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد