دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

درسگفتاراول: درآمدی بر کاربردی سازی ادبیات در دانشکده پزشکی (1)

سخنران: دکتر حمیدرضا نمازی صوت فیلم

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشک و دانش آموخته فلسفه و اخلاق


درسگفتاردوم: درآمدی بر کاربردی سازی ادبیات در دانشکده پزشکی (2)

سخنران: دکتر حمیدرضا نمازی صوت فیلم

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشک و دانش آموخته فلسفه و اخلاق


درسگفتارسوم: پزشکی در ادبیات کلاسیک فارسی

سخنران: دکتر امیربانو کریمی صوت

استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی در چهارمین همایش چهره های ماندگار (1383)


درسگفتارچهارم: ادبیات پزشکی از منظر رسانه

سخنران: دکتر محمد کیاسالار صوت

عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، متخصص اخلاق پزشکی، مدرس ژورنالیسم پزشکی


درسگفتارپنجم: خاطره نگاری در پزشکی (1)

سخنران: دکتر زویا طاووسیان صوت

متخصص بیماری های زنان و زایمان، داستان نویس و منتقد ادبی


درسگفتارششم: خاطره نگاری در پزشکی (2)

سخنران: دکتر زویا طاووسیان صوت

متخصص بیماری های زنان و زایمان، داستان نویس و منتقد ادبی


درسگفتارهفتم: خواندن آثار ادبی چطور می تواند به یک پزشک کمک کند؟ (1)

سخنران: احسان رضایی صوت

دانش آموخته پزشکی، داستان نویس و مجری–کارشناس برنامه های ادبی صدا و سیما


درسگفتارهشتم: خواندن آثار ادبی چطور می تواند به یک پزشک کمک کند؟ (2)

سخنران: احسان رضایی صوت

دانش آموخته پزشکی، داستان نویس و مجری–کارشناس برنامه های ادبی صدا و سیما


درسگفتارنهم: خواندن آثار ادبی چطور می تواند به یک پزشک کمک کند؟ (3)

سخنران: احسان رضایی صوت

دانش آموخته پزشکی، داستان نویس و مجری–کارشناس برنامه های ادبی صدا و سیما


درسگفتاردهم: آیا می شود با موضوع پزشکی رمان های خوب و خواندنی نوشت؟ (1)

سخنران: احسان رضایی صوت

دانش آموخته پزشکی، داستان نویس و مجری–کارشناس برنامه های ادبی صدا و سیما


درسگفتاریازدهم: آیا می شود با موضوع پزشکی رمان های خوب و خواندنی نوشت؟ (2)

سخنران: احسان رضایی صوت

دانش آموخته پزشکی، داستان نویس و مجری–کارشناس برنامه های ادبی صدا و سیما