دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/11/23

فراخوان موضوعی مدیریت در آموزش علوم پزشکی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با هدف «رفع چالش‌های نظام آموزش علوم پزشکی کشور و ارتقا و بهبود این نظام از طریق انجام پژوهشهای نظام‌مند و دارای نتایج معتبر»، فراخوان «موضوعی مدیریت در آموزش علوم پزشکی» را برگزار می‌کند.

این فراخوان که در بخش استانداردهای آن تصریح شده «طرح‌های در سطح ملی و قابل‌تعمیم در سطح ملی» را پوشش می‌دهد، دربرگیرنده اولویت‌های زیر است:
- بازنگری کوریکولومهای رشته مقاطع مبتنی بر نیازهای بازار کار
- آینده پژوهی در فناوری‌های نوین آموزشی
- بررسی ساختارها و راهکارهای تامین مالی پایدار حوزه آموزش علوم پزشکی
- برآورد بار مالی سیاستها و قوانین و اقدامات حوزه آموزش علوم پزشکی
- آینده پژوهی ظرفیت بازار کار سلامت (جریانهای مالی، انسانی، اطلاعاتی و ساختاری)
متقاضیان/ پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را از تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در پایگاه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس https://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.