دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/04/4

مشاور عالی ریاست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، طی حکمی دکتر فرشید عابدی را به عنوان مشاور عالی ریاست این مرکز منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش، دکتر فرشید عابدی از سوی دکتر شریفی‌پور به عنوان مشاور عالی ریاست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد.
نظر به تعهد، تخصص و سابقه ارزشمند فعالیت‌های علمی و اجرایی دکتر عابدی در حیطه آموزش پزشکی کشور، ایشان با سمت مشاور عالی ریاست، با مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار در جهت ارتقای آموزش عالی سلامت همکاری خواهد کرد.