دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

راهنمای ارسال طرح پژوهشی به مرکز ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی

پژوهشگر گرامی، به منظور ثبت طرح پژوهشی خود در این مرکز به صورت زیر عمل نمایید:

ثبت نام

1. ابتدا وارد سامانه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی(نصر) به ادرس زیر شوید:
rms.nasrme.ac.ir
2. وارد بخش پژوهشگران شوید و گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید، با انتخاب این گزینه فرایند ثبت نام اغاز می گردد.

بعد از انتخاب گزینه ثبت نام، صفحه زیر ظاهر می گردد، پس از مطالعه نکات مهم درج شده در این صفحه، مشخصات خود را تکمیل و سپس بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید

بعد از اتمام این مرحله، نام شما به عنوان محقق در سامانه به ثبت می رسد و صفحه زیر ظاهر می شود و شما می توانید از طریق قسمت"ورود به سامانه " وارد سامانه شده و طرح خود را ارسال نمایید.

ارسال طرح

به منظور ارسال طرح لازم است که با استفاده از ایمیل و پسورد خود از طریق بخش پژوهشگران وارد سامانه شوید.

پس از ورود به سامانه صفحه زیر ظاهر می شود، از طریق این صفحه شما می توانید لیست طرح های خود را مشاهده کنید، طرح جدیدی را ارسال نمایید و یا وارد پروفایل خود شده و یا در صورت نیاز کلمه عبور خود را تغییر دهید.

در این صفحه شما از دو مسیر می توانید طرح خود را ارسال نمایید.
مسیر 1: انتخاب گزینه ارسال طرح جدید از منوی سمت راست:

مسیر2 : انتخاب گزینه ارسال و پیگیری طرح: از طریق این مسیر علاوه بر ارسال طرح جدید می توانید طرح های قبلی خود را نیز پیگیری نمایید.

با انتخاب این گزینه، وارد صفحه زیر شده و جهت ارسال طرح گزینه ارسال تقاضای جدید را انتخاب می نمایید:

مرحله 1: انتخاب کمیته

با طی کردن هر یک از دو مسیر بالا، مرحله بعدی ای که با ان مواجه می شوید مرحله انتخاب کمیته می باشد. با توجه به دستورالعمل ذکر شده برای این مرحله، کمیته مورد نظرتان را انتخاب و سپس گزینه ارسال تقاضا را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب کمیته مورد نظر وارد صفحه ارسال طرح خواهید شد. در این صفحه دو فرم قرار داده شده است که باید تکمیل و در مراحل بعدی اپلود گردند. بعد از دانلود فرم های خام کمیته، گزینه شروع ارسال پروپوزال و مدارک پیوست را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه" شروع ارسال پروپوزال و مدارک پیوست" ، صفحه زیر ظاهر می شود، در این صفحه شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از شماره های ذکر شده در ردیف پایین صفحه مراحل ارسال طرح را مشاهده نمایید.

به منظور ادامه ارسال طرح، بعد از مطالعه موارد ذکر شده در این صفحه می توانید بر روی گزینه "صفحه دوم" کلیک نمایید و یا شماره 2 را از ردیف پایین صفحه انتخاب نمایید و وارد صفحه بعدی شوید:

مرحله 2: مشخصات متقاضی

با انتخاب گزینه "صفحه دوم "، وارد مرحله بعدی شده و صفحه زیر ظاهر می گردد، در این صفحه مشخصات فردی و تحصیلی/ پژوهشی محقق اصلی تکمیلی می گردد و سپس گزینه ذخیره و صفحه بعد انتخاب می شود .

مرحله 3: چکیده فارسی طرح

بعد از ذخیره مشخصات خود، در این مرحله چکیده طرح، دانشگاه/ مرکز/ موسسه ميزبان اجراي طرح، زمينه هاي تخصصي طرح، تعهدات/خروجي‌هاي طرح ثبت می گردد و گزینه ذخیره و صفحه بعد انتخاب می شود.

مرحله 4: چکیده انگلیسی طرح

در این مرحله چکیده انگلیسی طرح به همراه تعهدات ان ثبت می گردد و با انتخاب گزینه "ذخیره و صفحه بعد" به صفحه بعدی منتقل می شوید:

مرحله 5: فازبندی اجرای طرح

در این مرحله پس از مطالعه توضیحات ارائه شده در این صفحه، فاز بندی اجرای طرح درج می گردد و مدت اجرا و تاریخ پیشنهادی شروع طرح مشخص می شود و سپس با انتخاب گزینه "ذخیره و صفحه بعد" این مرحله تکمیل شده و شما به مرحله بعد منتقل می شوید.

مرحله 6: همکاران اصلی طرح

در این مرحله مشخصات همکاران طرح ثبت می گردد. با ثبت نام هر یک از محققین پیامک و ایمیل حاوی لینک ورود به سامانه برای ایشان ارسال می شود و ایشان می توانند از ان طریق وارد سامانه شده و همکاری خود را تایید نمایند. پس از تکمیل جدول مربوطه گزینه "ذخیره و صفحه بعد" را انتخاب و وارد مرحله بعدی می شوید.

مرحله 7: براورد هزینه اجرای طرح

در این مرحله هزینه اجرای طرح ثبت می گردد و پس از تکمیل جدول مربوطه گزینه "ذخیره و صفحه بعد" را انتخاب و وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله 8: داوران پیشنهادی

در این مرحله شما می توانید داورانی را جهت داوری طرح خود با توجه به راهنمای درج شده در سامانه، معرفی نمایید و پس از تکمیل جدول مربوطه گزینه ذخیره و صفحه بعد را انتخاب و وارد مرحله بعدی می شوید.

مرحله 9: الصاق فرم و پیوست ها

در این مرحله فرم های خامی که در ابتدای شروع ارسال طرح خود دانلود کرده اید و توسط شما تکمیل شده است را در سامانه اپلود نمایید. در صورت عدم دریافت این فایل ها در مراحل ابتدایی ارسال طرح، شما می توانید این فایل ها را از این صفحه دانلود و تکمیل نمایید و پس از اپلود فایل ها می توانید وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله 10: مرور اطلاعات قبل از ارسال

در این مرحله به شما این امکان داده شده است که قبل از ارسال طرح، اطلاعاتی را که وارد کرده اید را بررسی و در صورت نیاز به ویرایش انها با برگشت به مراحل قبلی انها را ویرایش نمایید و یا با انتخاب گزینه "تایید اطلاعات و صفحه بعد" به صفحه بعدی وارد شوید.

مرحله 11: تایید اظهار نامه

مرحله اخر تایید اظهارنامه است که توسط شما تکمیل می گردد و سپس سامانه به شما امکان ارسال طرح را می دهد و با انتخاب گزینه ارسال طرح شما می توانید طرح خود را ارسال کنید. با ارسال طرح، شما پیامک و ایمیلی حاوی شماره طرح دریافت خواهید کرد.