دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
 
اطلاعات تماس

شماره تماس : 75484555 - 021

شماره تماس : 26292456 - 021

فکس : 26292478 - 021

ایمیل : nasr@nasrme.ac.ir

سوابق علمی - آموزشی

دبیر کنگره کشوری و بین المللی نورولوژی ایران

دبیر کمیته فناوری دانشگاه

کسب گرنت ها و جوایز متعدد ملی و بین المللی

سخنرانی و ارائه مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی

سوابق اجرایی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم در زمان تصدی ( ارتقای تیپ دانشگاه )

ریاست اندیشگاه سلامت استان

از موسسین و رییس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه