دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

تاریخچه نصر

مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي (نصر) براساس آیين‌نامه تشكيل مراكز تحقيقاتي مصوبه پنجاه و يكمين جلسه مورخ 1371/01/23 شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و همچنین براساس مصوبه جلسه صد و چهل و هشتم در تاریخ 1369/01/21 شوراي مشترك كميسيون‌هاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده است. تمام قوانین این مرکز که در سال 1395 تاسیس شده مصوب هیئت امنا، شورای پژوهشی و شورای عالی نصر است. رسالت این مرکز عبارت است از: سیاستگذاری، برنامه‌ريزي، تدوین، تصویب، اجرا و دیدهبانی تحقیقات راهبردی آموزش عالي سلامت به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقیق، توسعه و مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی است که با حمايت از ايده‌هاي نوآورانه، شناسایی ظرفيتهاي بالقوه آموزش پزشكي، احصاء اولویت‌های پژوهش در آموزش پزشکی و مدیریت آمار و اطلاعات آموزش پزشکی به‌منظور ارائه راهکارهای علمی برای ارتقای نظام آموزش علوم پزشکی انجام می‌شود. اولین فراخوان این مرکز در اواخر سال 1395 اعلام گردید و از دانشگاه های علوم پزشکی خواسته شد تا طرح‌های ترویجی و توسعه‌ای خود را ارسال کنند. در سال 1396 اولین نشست اعضای کمیته‌های تخصصی نصر برگزار و اولویت‌های پژوهشی فراخوان دوم تعیین شد. در آذرماه 1396 مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با حضور وزیر بهداشت وقت افتتاح و دومین نشست اعضای کمیته‌های تخصصی نصر با هدف تعیین اولویت‌های فراخوان سوم نصر در دی ماه همان سال برگزار شد. در اردیبهشت ماه 1397 سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد و در تیر ماه همان سال تفاهم‌نامه‌ای میان نصر و مرکز مطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حمایت از طرح‌های نوآورانه اموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی منعقد شد. در شهریور ماه این سال کنگره AMEE با حمایت نصر در ده کلان منطقه آمایشی به صورت مجازی برگزار شد. در نیمه دوم این سال نشست تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش مرتبط با ماموریت‌های ویژه کلان مناطق با حضور نمایندگان کلان مناطق برگزار و متعاقباً گرنت حمایت از طرح‌های مرتبط با ماموریت‌های ویژه کلان منطق برگزار شد. اولین فراخوان طرح‌های نوآورانه آموزشی در دی ماه این سال اعلام شد. در اسفند ماه این سال جناب اقای دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب شدند. در سال 1398 چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی با تمرکز بر نیازها و اولویت های پژوهشی واحد‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. دومین فراخوان حمایت از طرح‌های مرتبط با ماموریت‌های ویژه کلان مناطق آبان ماه و پنچمنین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در دی ماه این سال اعلام شد. در بهمن ماه تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مجمع انجمن‌های علمی منعقد شد. در سال 1399 با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و تغییرات صورت گرفته در شیوه آموزش به دانشجویان، مرکز ملی تخقیقات راهبردی آموزش پزشکی گرنت ویژه کرونا را اعلام کرد. در این سال اجرای پروژه مرجعیت علمی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شد و در همین راستا جلسه‌ مشترک کارگروه‌های مرجعیت علمی وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد. در راستای اجرایی کردن تفاهم‌نامه میان نصر و انجمن‌های علمی، اولین فراخوان انجمن‌های علمی در تیر ماه این سال اعلام شد. نشست مشترک نصر و معاون محترم سازمان برنامه و بودجه به‌منظور آشنایی آن سازمان با فعالیت‌های نصر برگزار شد. در ماه‌‌های بهمن و اسفند این سال دو فراخوان حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی و حمایت از طرح‌های پژوهش در آموزش مرتبط با حوزه‌های مندرج در کتاب سبز مرجعیت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. در نیمه اول سال 1400 تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و موسسه حکمت و فلسفه منعقد شد. فراخوان تمایز رسالت به‌منظور تدوین برنامه راهبردی حوزه‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای نیل به مرجعیت علمی در این سال اعطا گردید. در دی ماه این سال تفاهم‌نامه مرجعیت علمی میان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و دفتر طب سنتی منعقد شد. ششمین فراخوان موضوعی نصر و فراخوان حمایت از آموزش دندانپزشکی و توسعه شبیه‌سازها در علوم پزشکی در نیمه‌ی دوم این سال برگزار شد. در اسفند ماه این سال جناب اقای دکتر احسان شریفی پور به عنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منصوب شدند.