دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1402/08/17

کارگاه های آموزشی نخستین همایش و جشنواره ملی فناوری های نوین آموزش علوم پزشکی شیخ الرئیس

قابل توجه کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می کند:

کارگاه های آموزشی نخستین همایش و جشنواره ملی فناوری های نوین آموزش علوم پزشکی شیخ الرئیس مورخ یکم لغایت سوم آذرماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی رازی (تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران) دارای امتیاز توانمندسازی کشوری برای کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (ظرفیت محدود) متقاضیان می بایست جهت شرکت در کارگاه ها (بصورت رایگان) در سامانه همایش ثبت نام نمایند.