دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

برگزاری دوره تحقیقاتی پسادکتری

برگزاری دوره تحقیقاتی پسادکتری

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در نظر دارد در راستای مأموریت های خود و با هدف پرورش، توسعه و حمایت از ظرفیت متخصصین و تامین نیروی انسانی جوان و کارآمد در حوزه پژوهش در آموزش علوم پزشکی کشور، اقدام به برگزاری دوره تحقیقاتی پسادکتری متناسب با اولویت های این حوزه نماید. لذا در همین راستا آیین نامه برگزاری این دوره تدوین و به تصویب شورای پژوهشی مرکز رسیده است. مرکز ملی از تمامی علاقمندان به دوره تحقیقاتی پسادکتری که مشمول آیین نامه مذکور باشند، جهت شرکت در این دوره دعوت به عمل می آورد.
اولویت ها، عناوین پژوهشی و شرایط درخواست و ثبت نام در اولین دوره، متعاقباً از طریق همین سایت به اطلاع دانشگاه های علوم پزشکی و پژوهشگران محترم خواهد رسید.
لینک آیین نامه برگزاری دوره تحقیقاتی پسادکتری