دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1403/04/20

بررسی طرح‌های مرجعیت علمی و تمایز رسالت و برنامه‌ریزی برای در حرکت به سمت تعالی و شبکه‌سازی ملی

در جلسه هیات رئیسه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته مرجعیت علمی، نقشه راه آینده در جهت تعالی تمایز رسالت ملی و نیل به مرجعیت علمی ارائه و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی نصر در جلسه هیات رئیسه که روز 17 تیر با حضور دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز و اعضای هیات رئیسه برگزار شد، دکتر شهریاری دبیر کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده ‌نگاری کشور گزارشی از عملکرد این کمیته از سال 1401 تا 1403 ارائه کرد.
لازم به ذکر است مرکز نصر با تدوین سند راهکارهای دستیابی به مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی سلامت به استخراج سیاست‌های کلان مرکز ملی تحقیقات راهبردی به منظور نیل به مرجعیت علمی مبادرت کرده و پروژه ستادی بازنگری، پیاده سازی و رصد نیل به برنامه مرجعیت علمی در علوم پزشکی را در پنج فاز طراحی کرده است که این فازها عبارتند از:
- تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکار و اقدامات آتی در برنامه نیل به مرجعیت علمی در علوم پزشکی
- نیازسنجی دبیرخانههای معاونت آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- بازنگری در متدولوژی فرایند و خروجی پروژه ستادی مرجعیت علمی
- شفاف‌سازی تولیت مرجعیت علمی در کشور
- شبکه‌سازی و همگرایی علوم فناوری
رسالت این مرکز در این پروژه ملی آن بوده که در نهایت پس از پایش برنامه‌های استراتژیک حوزه‌های تمایزیافته در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مرحله نهایی به سمت تعالی و شبکه سازی پیش رود. بر همین اساس در بخش تمایز که هدف آن حمایت از تدوین برنامه‌های راهبردی حوزه‌های تمایز رسالت دانشگاه‌ها جهت نیل به مرجعیت علمی است، با تخصیص بودجه از سوی مرکز نصر به دانشگاه‌ها و تدوین پروپوزال، طرح‌ها توسط مسئولان بسته مرجعیت کشور اجرا و در حال حاضر نتایج آنها جمع‌آوری شده است.
طی سال‌های اخیر و از زمان واسپاری کلان‌پروژه مرجعیت علمی به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، گام‌های بلندی به سوی تبیین و شفاف‌سازی مفاهیم مرتبط به مرجعیت و برنامه‌ریزی و تمهید تحقق این آرمان صورت گرفته است و انتظار می‌رود مرحله نهایی که همان شبکه‌سازی و همگرایی و ایجاد قطب‌های مرجعیت است، به زودی صورت عینی و عملی به خود بگیرد.