دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN

اهداف مرکز

رسالت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) عبارت است از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین، تصویب، اجرا، ظرفیت سازی، حمایت، آینده‌پژوهی، دیده‌بانی و نظارت بر تحقیقات راهبردی، کاربردی و فناورانه های آموزش عالی سلامت در جهت ایجاد بستر مناسب برای توسعه و مدیریت دانش حوزه آموزش علوم پزشکی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تولید شواهد معتبر برای تصمیم‌گیری‌های حوزه آموزش علوم پزشکی به منظور رسیدن به مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی و ارتقاء سلامت در کشور. مرکز نصر بر همین مبنا این اهداف کلان را دنبال می‌کند:
- رصد و دیده‌بانی حوزه آموزش علوم پزشکی در راستای نیازسنجی، اولویت گذاری و نظارت بر پژوهش های حوزه آموزش علوم پزشکی با تمرکز بر پاسخگویی اجتماعی
- طراحی، توسعه و حمایت از تحقیقات راهبردی در حوزه آموزش علوم پزشکی
- طراحی، توسعه و حمایت از تحقیقات و ایده های نوآورانه، فناورانه و کاربردی در حوزه آموزش علوم پزشکی
- طراحی، توسعه و حمایت از سیاست گذاری های آگاه از شواهد
- مدیریت داده، اطلاعات و دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی
- شبکه سازی و توسعه همه جانبه همکاری ها و تعاملات با ذینفعان داخلی و بین المللی