دسترسی سریع به : سامانه کایپر راهنمای ثبت طرح ها کتابخانه الکترونیک مسیحادم
کمیسیون کتب مرجع سامانه مرجعیت علمی سامانه کتب مرجع سامانه همایش EN
EN
تاریخ انتشار : 1403/04/16

امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در جهت ارتقای سواد سلامت جامعه

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با سازمان بیمه سلامت ایران، دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و بنیاد سلامت علوی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، روز یازدهم تیر در جلسه‌ای که با حضور دکتر احسان شریفی پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، دکتر فرشید عابدی معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر فرشید رضایی مدیرکل آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر علی ابرازه مدیرعامل مؤسسه سلامت بنیاد علوی به همراه مدیران گروه‌های راهبردی مرکز نصر برگزار شد، تفاهم‌نامه ارتقای سواد سلامت جامعه به امضا رسید.
در این تفاهم‌نامه که هدف آن ارتقای سواد سلامت جامعه ازطریق آموزش سلامت، تدوین و انتشار محتواهای علمی برای آموزش علوم پزشکی در سطح دانشجویان، اعضای تیم سلامت و آحاد جامعه است، طرفین تفاهم‌نامه تلاش خواهند کرد در راستای تحقق اصول ۳ و ۲۹ و ۴۳ قانون جمهوری اسلامی ایران، مستند به چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، موضوع برخورداری جامعه‌ی ایرانی از سلامت و رفاه؛ مفاد بندهای ۲ و ۸ و ۱۱ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری، موضوع اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تعریف تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی در نظام ارایه خدمات سلامت گام موثری بردارند.
مطابق این تفاهم‌نامه، طرفین ملزم به انجام تعهدات اختصاصی و مشترک در راستای اهداف تفاهم‌نامه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت همگانی هستند که از آن جمله می‌توان به تولید، حمایت و نظارت علمی و مشارکت در برگزاری رویدادهای ملی سلامت‌محور از سوی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در کنار سایر طرفین اشاره کرد.